Jak vybrat nejvhodnější potenciometr Ernie Ball

Jak vybrat potenciometr:

Při výběru potenciometrů je potřeba správně vybrat hodnotu jejich odporu a průběh odporové dráhy potenciometru.


Jak zvolit průběh:

Na
hlasitost (Volume) se používají oba typy průběhů, logaritmický (nejčastěji ozn. A, příp. Log nebo také Audio Taper) i lineární (ozn. nejčastěji písmenem B). Někdy se používají i negativní (reversní) logaritmické potenciometry, značené C (např. C500k).

Potenciometry se liší průběhem a vybereme si ten průběh, který nám více vyhovuje.

V praxi je to tak, že logaritmický potenciometr má jemnější, pozvolnější regulaci na začátku dráhy (z ticha) a strmější na konci dráhy, hůře tedy docílíme jemnější regulace, kdy je výstup téměř naplno a potřebujeme pouze jemně snímač zeslabit.

Naopak lineární potenciometr díky vlastnostem lidského sluchu se prakticky chová tak, že nárůst hlasitosti na začátku dráhy (z ticha). Je prudší, ale zase na konci dráhy umožňuje jemnější regulaci hlasitosti, tedy pokud potřebujeme (např. u lampových jednokanálových zesilovačů) malinko ubrat gain stáhnutím volume potenciometru, lineární potenciometr nám toto umožní lépe.

Nejjemnější regulaci na konci dráhy umožňují potenciometry s průběhem C (reversní logaritmické).

Pozn.: regulace je jemnější i při použití potenciometru s nižší hodnotou (např. 250kOhm) - toto platí pro oba průběhy.


Na
tónovou clonu (Tone) se používají téměř výhradně potenciometry logaritmické (ozn. také Audio Taper), tudíž např. A500k.


Jak zvolit hodnotu:

Hodnota potenciometru hlasitosti může ovlivnit zvuk snímače a tak i celého nástroje. Ve většině případů se používají dvě
hodnoty - 250kOhm a 500kOhm. Hodnota 250kOhmů mírně potlačuje nejvyšší kmitočty, zvuk tak může působit teplejším charakterem, nicméně regulace je pozvolnější a plynulejší, než u hodnoty 500kOhmů, kde ale k potlačení vyšších frekvencí tolik nedochází a zvuk je tak brilantnější. Záleží také na snímači samotném - často se používají hodnoty 250kOhmů u single coilů (např. fy Fender), u humbuckerů se více používají hodnoty 500kOhmů. Neplatí to však obecně, např. pokud požadujete u kytary se single coil snímači spíše více brilantní zvuk, použijte 500kOhm potenciometry, naopak např. u fy. Gibson najdete často u humbuckerů potenciometry hlasitosti s hodnotou 300kOhmů.

Někdy se používají i potenciometry s hodnotou 1 MOhm pro co možná nejmenší ovlivnění vyšších kmitočtů.